در صورتی که در خصوص دریافت خدمات از پنتازوم و یا نحوه پاسخ دهی و استفاده از سایت سوالی دارید، می توانید این بخش را مطالعه کنید